FAQ

Jak mogę brać udział w grach w Quizir?

Za pośrednictwem wiadomości SMS: Jeśli natkniesz się w Internecie na jedną z promocji Quizir, możesz spróbować swego szczęścia. (Możliwość wygrania nagrody uzyskuje się z reguły, odpowiadając na pytanie lub rozwiązując łamigówkę). Wyślij słowo kluczowe na podany numer krótkiego kodu (np. SMS OK pod numer 7368). Otrzymasz wiadomość zawierającą pierwszą łamigówkę. Z chwilą otrzymania tej wiadomości możesz przystąpić do gry i próbować wygrać nagrodę.

Ile kosztuje wzięcie udziału w grze?

Numer kodu 7368
Klienci, którzy zarejestrują się w serwisie Quizir za pomocą krótkiego numeru kodu 7368, będą płacić 3 zł (3,69 z VAT) za każdą wysłaną wiadomość. Pamiętaj o tym, że za wysłanie wszystkich wiadomości może być również naliczana standardowa stawka dla wiadomości tekstowych, której wysokość zależy od operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem, by uzyskać więcej informacji o wysokości nakładanych przez niego opłat.

Czy Quizir jest serwisem subskrypcyjnym?
Quizir NIE jest serwisem subskrypcyjnym. Sam decydujesz, jak długo chcesz grać. Kiedy zakończysz udział w grze, nie będziesz już otrzymywać żadnych wiadomości.

Ile wiadomości otrzymam?
Po wyborze opcji gry, do twojego telefonu komórkowego przesłana zostanie wiadomość z łamigłówką do rozwiązania za punkty. Łamigłówkami mogą być gry typu shake, pytania wielokrotnego wyboru, słowa z brakującymi literami itp. Od tej chwili musisz samodzielnie decydować, czy chcesz grać dalej o większą ilość punktów. Kiedy przestaniesz wysyłać odpowiedzi, gra się zakończy. Oprócz tych już odebranych nie otrzymasz już od nas żadnych innych wiadomości.

O jakie nagrody będę grać?
Z Quizir można grać o różne nagrody. Ty decydujesz, o jakie nagrody grasz. Przed rozpoczęciem gry będziesz zawsze informowany, o jaką grasz nagrodę. Przegląd wszystkich aktualnie oferowanych nagród znajdziesz na stronie “Produkty i Nagrody“.

Czy jest różnica pomiędzy nagrodami lokalnymi a globalnymi?
Tak, jest. Globalny charakter promocji oznacza, że będziesz konkurować z graczami na całym świecie, by wygrać promowaną nagrodę. By wygrać nagrodę lokalną, będzisz konkurować tylko z graczami ze swojego kraju. Zasięg promocji podawany jest pod “Produkty i Nagrody“.

Jak mogę wygrać nagrodę?
Za każdą rozwiązaną łamigłowkę otrzymujesz punkty. Musisz zdobyć możliwie jak najwięcej punktów, by móc wygrać nagrodę. Na zakończenie promocji zwycięzcą zostanie osoba z najwyższym wynikiem. W przypadku, gdy więcej graczy zdobyło tę samą ilość punktów (remis), pod uwagę będzie brana liczba błędnie rozwiązanych łamigłowek. Nagrodę wygra gracz z najmniejszą ilością błędnych odpowiedzi. Jeśli ilość ilość błędnych odpowiedzi jest również remisowa, graczom posiadającym ten sam najwyższy wynik i tę samą ilość błędnych odpowiedzi nadsyłane jest pytanie otwarte. Gracz, który prawidłowo odpowie na to pytanie, wygra nagrodę. Jeśli i w tym przypadku zajdzie remis, procedurę tę będzie powtarzać się aż do wybrania zwycięzcy.

Ile razy mogę grać i czy zebrane przeze mnie punkty tracą ważność, kiedy nie biorę udziału w grze?
Możesz grać tyle razy, ile chcesz. Jeżeli odpowiesz na pytanie, automatycznie otrzymasz następne. Każde pytanie jest ważne tylko przez godzinę. Jeżeli nie odpowiesz na otrzymane pytanie w ciągu godziny, straci ono ważność. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować  grę po wygaśnięciu ważności pytania, musisz się ponownie zarejestrować. Aby to zrobić, należy wrócić na stronę internetową od której zacząłeś udział w konkursie i ponownie wpisać swój numer telefonu. Rozpoczniesz grę z ilością  punktów, które zdobyłeś odpowiadając na poprzednie pytania. Kiedy zdecydujesz się przerwać  grę i nie odpowiadać  na więcej pytań, twój wynik zostanie zachowany do momentu zakończenia konkursu.

Kiedy dowiem się, czy wygrałem nagrodę czy nie?
W terminie 5 dni roboczych od zakończenia promocji skontaktujemy się telefonicznie ze zwycięzcą za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który był używany do gry. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu tą osobą, zadzwonimy do osoby zajmującej 2-gie miejsce. Procedura ta będzie powtarzana aż do uzyskania z kimś kontaktu. Próby skontaktowania się ze zwycięzcą ponawiane będą przez tydzień, dwa razy dziennie. W przypadku nieodebrania nawiązywanych połączeń telefonicznych nie będzie uznawać się roszczeń do nagrody. Nie prowadzi się korespondencji na temat wyników.

Kiedy otrzymam moją nagrodę?
Nagrody są dostarczone na adres podany przez zwycięzcę w terminie 2 miesięcy od podania adresu przez zwycięzcę bądź – w przypadku nagród pieniężnych przelewane na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy. Quizir zastrzega sobie prawo do zastąpienia produktu/usługi podobnym produktem/usługą o tej samej wartości. Nagroda musi zostać przyjęta w formie oferowanej, prawo do niej nie może przejść na rzecz osób trzecich i nie może ona zostać podzielona. Quizir nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez pocztę lub przez innych dostawców.

Skąd dowiem się, kto wygrał?
Możesz znaleźć listę zwycięzców, klikając powyżej napis “Zwycięzcy“.

Kto zostanie wykluczony z uczestnictwa w grze?
Wszystkie osoby w wieku poniżej 18 lat, które nie posiadają pozwolenia na uczestnictwo w grze udzielonego przez ich przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub płatnika rachunku telefonicznego. Z uczestnictwa wykluczeni są również pracownicy R&D Media i stowarzyszonych z nią firm.

Moje dziecko zaczęło uczestniczyć w grze pomimo tego, że nie udzieliłem na to pozwolenia, jak to jest możliwe?
W naszych reklamach powiedziane jest wyraźnie, że osoby w wieku poniżej 18 lat są wykluczone z udziału w grze, chyba że posiadają pozwolenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub płatnika rachunku telefonicznego. W stosunku do osób korzystających z serwisu zakładamy, że uczestnik gry uzyskał niezbędne pozwolenie, zewolenie lub zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub płatnika rachunku telefonicznego. Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności, ani być za to pociągani do odpowiedzialności.

Czy w tym samym czasie mogę grać o różne nagrody?
Jednoczesna gra o wiele nagród jest możliwa. Osiagane wyniki są rejestrowane osobno dla każdej nagrody.

Jak długo moje wyniki będą przechowywane?
Prawidłowe odpowiedzi będą przechowywane do zakończenia promocji.

Kto promuje tę grę?
Gra ta promowana jest przez Crosmo BV, www.crosmo.com, z siedzibą w Amsterdamie, w Europie.

Jak można się z Wami skontaktować?
W przypadku pytań lub uwag prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].