Vilkår

Kampanjevilkår av Crosmo Itd, det er partnere i gruppen og sponsorer, heretter angitt som “organisator” eller “vi”.

Disse kampanjevilkårene gjelder for alle kampanjer, for eksempel SMS&VINN, E-POST&VINN, RING&VINN- konkurranser og sammenlignings premier ved Organisatoren, ved forretningskontoret i Nederland (Zekeringsstraat 17, 1014 BM Amsterdam).
For at en kan delta om forfremmelse eller informasjon om konkurransen er gitt, eller gjort tilgjengelig på føre spørsmål av kampanjen, vil det bli tildelt premier og/eller produktkategori, kostnadene tilknyttet til deltakelse. Kriterier er der for å bedømme bidragene, utvelgelsesprosedyren for tildeling av premier, regnskapsdato av konkurransen og når eller hvordan resultatene vil bli gjort tilgjengelig.
Tilbudene er åpne for deltakelse viss en er 18 år gammel eller eldre.
Ved å delta erklærer du som sluttbruker å ha akseptert disse salgsfremmende vilkåra og denne kampanjen.
De som er utelukket er ansatte og alle som er direkte eller indirekte involvert i våre reklamekampanjer, blant annet partnere i gruppen og sponsorer.
Prisvinnerne bestemmes ut av alle som er med å deltar og som oppfyller disse salgsfremmende vilkåra og er tilgjengelige salgsfremmende forhold til enten etter deltakelse til en endelig konkurranse på invitasjon fra arrangøren. Innen 7(syv) dager etter avslutning av den (endelige) forfremmelse- eller konkurransepremien, vil vinneren bli kontaktet enten via SMS, E-post eller telefon. Hvis en faktisk prisvinner ikke er tilgjengelig, vil en annen prisvinner bestemmes i hans sted opp til maksimalt to ganger. På resultater og tildelingen av prisen kan ikke bli samsvart. De administrative data av “organisator” er avgjørende.

Prisen er gjort tilgjengelig fra den (kollektive) premiepotten av arrangøren i samsvar med parnerene i gruppen og sponsorene.

Alle tilbehørs porto, transport eller bank gebyrer betales av prisvinneren. Hvis en kampanjekonkurranse skatt/avgift eller noen annen form for skatt gjelder som resultat av å vinne en premie, kan prisvinneren bli holdt ansvarlig for å betale skatt, og betalingen av slik skatt må bekreftes av prisvinneren på første forespørsel.

Arrangøren forbeholder seg retten til å justere kampanje premien til en annen kampanjepremie på minimal lignende (økonomisk) verdi, i god konsultasjon med prisvinneren, og tilslutt trekke seg i tilfelle av mindre enn 50 (femti) sluttkonsumenter når perioden av deltagelse utgår. Hvis en lignende pris og/eller pris fra en lignende produktgruppe kan vinnes ved deltaing i en tjeneste eller i sammenliknende kampanjer, vil arrangøren gi ut bare 1 (en) pris per deltakende telefonnummer eller (e-post) adresse.
Arrangøren er ikke ansvarlig for noen patente eller latente defekter i premiene eller skade årsaket under transport (levering) av premien til angitt adresse.
En utdelt premie eller andre (lignende) alternativ, som prisvinneren har autorisert oss, vil bli gjort tilgjengelig på angitt adresse til prisvinneren (ytterst) innen 21 (tjueen) dager etter konkurranse fristen. I tilfelle av en vunnet pengepremie, vil denne overføres direkte til den angitt kontonummer.
Hvis produkter ikke lenger kan leveres eller ikke er på lager, forbeholder arrangøren seg retten til å tilby et kontantbeløp som et alternativ eller til å helt, eller delvis, erstatte hver av premiene. Hvis premier er erstattet av kontantbeløp, skal beløpet ha minimalt samme (økonomisk) verdi som premien. Premien skal godtas som den er tilbudt og kan ikke overføres eller deles.
Prisvinneren samtykker, i god konsultasjon med arrangøren, til bruk av hans/hennes navn, bosted, land og eventuell bilde på hjemmesidene til arrangøren for etterskudds kampanjeaktiviteter. Vi samler inn dine opplysninger for utførelsen av kampanjen, eller når du har kontakt med arrangøren, partnere i gruppen eller sponsorer som tilbyr sine tjenester. Opplysningene kan også brukes for å informerte deg om (nye) tjenester fra arrangøren, partnere i gruppen og sponsorer. Slike opplysninger kan bli gjort tilgjengelig for partnere i gruppen og sponsorer til å informere om tilbud. Også når du ikke uttrykkelig har angitt dette, kan du motta e-post om lignende tjenester av arrangøren, partnere i gruppen og sponsorer med informasjon som kan være relevant for deg, med mindre du ikke ønsker å motta slik informasjon. Hvis du ikke vil motta slik informasjon fra arrangøren, dets partnere i gruppen eller sponsorer, kan du indikere dette via vår ‘‘opp-ut-side’’ på nettstedet. For mer informasjon viser vi til våre retningslinjer for personvern.
Disse kampanje vilkårene kan bli justerte eller oppdaterte til enhver tid, av oss. Viktige oppdateringer blir omfattet i disse kampanjevilkårene på nettsiden. Gjennomgå disse vilkårene regelmessig.
Arrangøren forbeholder retten til sin egen diskresjon og uten forvarsel til å forandre eller til å avslutte kampanjen, suspendere eller justere kampanjen, for eksempel, men ikke begrenset til, når der er åpenbare feil i programvaren og/eller maskinvaren, eller andre tekniske og/eller etterlevelser. Innholdet av disse kampanje vilkårene er lagt for tilsynelatende skrivefeil og tolking.